Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź o podwyższonej czystości - seria CP
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Pb Sb As Si Zn Ag Mn Co Cr S Fe Cd Sn P Se Ni Te Bi
CP 1 1,7 11 0,4 - 1,9 12 1,3 0,2 0,3 6,3 10 0,6 5,6 2,0 <1 3,4 3,0 1,0
CP 2 120 160 140 (4) 92 36 5,9 39 0,5 35 8,1 72 4,8 11 77 20 12 -
CP 3 81 120 63 (8) 33 60 30 20 45 60 15 35 17 44 43 13 46 47
CP 4 28 48 14 (3) 17 110 55 4,2 86 94 44 11 40 130 10 3,4 75 13
CP 5 13 27 65 (82) 38 31 49 34 48 21 77 2,5 2,1 110 35 39 7,8 9,4
CP 6 2,7 0,4 0,85 - 1,4 20 0,6 <1 0,3 7,5 6,4 - 0,7 1,7 <1 2,7 - -
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 23 mm.

CP2, CP3, CP4, CP5, CP6 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.