Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź konwertorowa - seria CG
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Fe Co Zn Ni Ag
CG 1 0,60 0,013 0,17 0,016 0,036 0,011
CG 2 0,30 0,015 0,098 0,026 0,011 0,25
CG 3 0,22 0,030 0,045 0,14 0,39 0,040
CG 4 0,11 0,25 0,057 0,12 0,23 0,10
CG 5 0,053 0,069 0,0079 0,18 0,10 0,41
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm.