Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Koncentrat miedziowy Ko-P2
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ag Cu As Pb
Ko-P2 0,04587 26,10 0,138 1,16
Opakowanie zawiera 250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej