Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Ołów i jego stopy

Ołów - seria PNA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ca Al Sn Bi Ag Pb
PNA1 0,0480 - 0,493 0,0149 0,0357 reszta
PNA2 0,0520 0,0186 0,559 0,0353 0,0591 reszta
PNA3 0,245 0,0538 0,361 0,0137 0,0214 reszta
Komplet zawiera 3 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.