Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brązy aluminiowo-niklowe - seria BP
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Al Ni Sn Cd Fe Zn Pb As Cr Mn P Sb Zr Bi Si Cu
BP 1 8,935 0,243 0,00043 0,00054 0,00305 0,0100 0,00055 0,00094 0,00037 0,00535 0,00055 0,00052 (0,00069) 0,00053 (0,00544) reszta
BP 2 6,136 1,032 0,00199 0,00214 0,0184 0,0240 0,00238 0,00215 0,00267 0,0189 0,00208 0,00468 (0,00258) 0,00222 0,0220 reszta
BP 3 7,120 1,850 0,0106 0,00928 0,0743 0,176 0,0103 0,00980 0,0104 0,152 0,00661 0,0108 (0,0198) 0,0102 0,0804 reszta
BP 4 4,632 2,522 0,0229 0,0226 0,0131 0,343 0,0229 0,0238 0,0217 0,304 0,0238 0,0215 (0,0433) 0,0207 0,183 reszta
BP 5 3,769 3,528 0,0336 0,0356 0,200 0,459 0,0347 0,0361 0,0374 0,411 0,0189 0,0356 (0,0630) 0,0349 0,266 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.

BP1, BP5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.