Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz CW710R, CW713R - seria WR
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Al Ni Sn Mn Fe Pb Cd Co Cr Sb Bi As P Si Cu Zn
WR 1 0,496 3,534 0,605 1,051 0,0577 0,0496 0,00045 0,00196 0,00049 0,00046 0,00109 0,203 0,00122 1,097 55,72 reszta
WR 2 1,092 2,683 0,453 1,631 0,802 0,291 0,00548 0,00210 0,00705 0,00566 0,00642 0,0129 0,0311 0,817 56,99 reszta
WR 3 1,683 1,799 0,254 1,674 0,184 0,514 0,00807 0,0106 0,0149 0,0150 0,0118 0,0492 0,0126 0,566 58,95 reszta
WR 4 2,297 0,989 0,100 2,254 0,600 0,683 0,0154 0,0154 0,0190 0,0247 0,0211 0,00528 0,0213 0,279 60,07 reszta
WR 5 3,024 0,251 0,0116 3,070 0,141 0,885 0,0200 0,0196 0,0253 0,0334 0,0278 0,00129 0,0282 0,0485 61,20 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.
WR1, WR2, WR3, WR4 i WR5 dostępne są jako pojedyncze CRM-y