Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy cyny

Spoiwo S-Sn99Cu1, S-Sn98Cu1Ag - seria LBA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Pb Sb Bi Au In Ag Al As Cd Fe Ni Zn
LBA1 0,282 0,228 0,0517 0,230 0,0115 0,208 0,632 - 0,0459 0,00085 0,0195 0,0055 0,0032
LBA2 0,487 0,319 0,0979 0,175 0,0259 0,127 0,697 (0,0029) 0,0314 0,0052 0,0182 0,0107 0,0047
LBA3 0,885 0,141 0,142 0,0989 0,0468 0,0949 0,0971 0,0022 0,0239 0,0039 0,0057 0,0224 0,0020
LBA4 1,21 0,0862 0,457 0,0364 0,0632 0,0503 0,0976 0,0061 (0,0086) 0,0058 0,0114 0,0320 0,0006
LBA5 0,763 0,0579 0,286 0,325 0,0691 0,0228 0,214 - (0,0090) 0,0053 0,0098 0,0346 (0,0009)
Komplet składa się z pięciu certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ok. 25 mm.