Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy cyny

Spoiwo S-Sn97Cu3 - seria LCA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Pb Sb Bi Au In Ag Al As Cd Fe Ni Zn
LCA1 - 0,229 0,490 0,269 0,0677 0,141 0,210 <0,0012 0,0494 0,0093 - - -
LCA2 2,67 0,0773 0,138 0,146 0,0542 0,0610 0,158 - 0,0864 0,0073 0,0155 0,0210 0,0016
LCA3 3,53 0,137 0,101 0,100 0,0260 0,0081 0,107 (0,0011) 0,0285 0,0025 0,0143 0,0102 0,0042
LCA4 4,51 0,0890 0,0479 0,0403 0,0100 0,0442 0,0545 0,0023 0,0145 0,0115 0,0101 0,0056 0,0103
LCA5 1,52 0,232 0,458 0,263 0,0670 0,0533 0,221 - 0,0386 0,0006 0,0295 0,0315 0,0011
Komplet składa się z pięciu certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ok. 25 mm.