Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź konwertorowa - seria CH
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Fe Co Zn Ni Ag Cu
CH 6 0,50 0,028 0,18 0,19 0,40 0,18 reszta
CH 7 1,01 0,11 0,11 0,047 0,18 0,40 reszta
CH 8 1,49 0,0012 0,020 0,077 0,036 0,039 reszta
CH 9 1,97 0,0060 0,0060 0,015 0,010 0,010 reszta
Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm.

ALLOY