Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Ołów i jego stopy

Ołów antymonowy - seria PPA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cd Bi Sn Ag Te As Sb Cu
PPA1 0,0453 0,0553 0,686 0,109 0,0945 0,544 2,53 0,203
PPA2 0,0263 0,0648 0,366 0,0705 0,0700 0,344 3,49 0,132
PPA3 0,0252 0,0324 0,308 0,0462 0,0329 0,0635 5,93 0,0899
PPA4 0,0060 0,0108 0,0174 0,0075 0,0049 0,0100 8,69 0,0114
Komplet składa się z 4 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ok. 25 mm.