Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Miedź do metody globularnej IMN-001
Skład chemiczny [µg/g]
Numer wzorca Ag As Bi Co Cr Mn Ni Pb Sb Se Sn Te Zn Cd Fe S
IMN-001 27,59 3,17 1,42 2,04 3,55 5,18 3,42 4,28 2,33 1,38 3,31 1,23 4,57 (0,11) (13,9) (6,0)
Opakowanie zawiera 50 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci cylindrów (o średnicy 3 mm i wysokości 5 mm)