Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk i jego stopy

Stop cynku - seria ZK
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Al Cu Pb Cd Sn Mg Bi Sb Mn Zn
ZK1 11.789 1.538 0.0031 0.0021 0.00085 0.0009 0.200 0.127 - reszta
ZK2 10.572 3.119 0.0121 0.0031 0.0015 0.0040 0.169 0.102 0.0137 reszta
ZK3 9.767 3.996 0.0226 0.0071 0.0027 0.0307 0.102 0.0674 - reszta
ZK4 8.371 5.487 0.0334 0.0121 0.0049 0.0640 0.0188 0.0121 - reszta
ZK5 6.476 6.663 0.0507 0.0207 0.0065 0.0410 0.0020 0.0025 0.589 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.

ZK1 dostępny jest w sprzedaży jako pojedynczy CRM.