Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Koncentrat poflotacyjny z ZWR Polkowice KP-T
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Pb Fe As Ag Ni Zn S Mo V Co CaO Cl SiO2 Al2O3 MgO
KP-T 25,17 1,184 2,40 0,095 0,0442 0,032 0,398 8,95 0,0264 0,071 0,0215 8,00 0,16 17,5 6,65 3,30
Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej