Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Nadawa do flotacji z ZWR Polkowice NP-T
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Pb Fe As Ag Zn S CaO Cl SiO2 Al2O3 MgO V
NP-T 1,803 0,096 0,669 0,0071 0,0032 0,031 1,68 20,45 0,32 27,8 5,20 8,29 (0,015)
Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej