Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Odpad poflotacyjny z ZWR Polkowice OP-T
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Pb Fe S CaO Cl SiO2 Al2O3 MgO
OP-T 0,239 0,0234 0,515 1,18 18,3 1,68 32,7 4,57 7,70
Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej