Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Dolomit z kopalni Rudna DR-T
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Fe Pb S Cl Mn SiO2 Al2O3 CaO MgO As [mg/kg] Ag [mg/kg] Ni [mg/kg] Mo [mg/kg] V [mg/kg] Co [mg/kg] Zn [mg/kg]
DR-T 2,132 0,671 0,010 1,46 0,168 0,214 27,3 8,49 16,66 10,1 15,7 111,8 13,2 3,8 (65) 11,2 25
Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej