Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź Anodowa - seria CL
Skład chemiczny [%]
Poniższa partia materiału w postaci całej serii została wyprzedana. W sprzedaży dostępne są tylko pojedyncze egzemplarze.
Numer wzorca Pb Ag Zn Bi Ni Sn Sb As Fe Co
CL 1 0,75 0,012 0,0067 0,017 0,43 0,0042 0,25 0,0021 0,0013 0,0012
CL 2 1,23 0,045 0,021 0,011 0,38 0,055 0,20 0,061 0,025 0,037
CL 3 0,030 0,27 0,11 0,0076 0,22 0,30 0,15 0,19 0,023 0,090
CL 4 0,17 0,42 0,17 0,0025 0,049 0,19 0,039 0,21 0,16 0,16
CL 5 - 0,52 0,26 0,00039 0,0040 0,32 0,0018 0,28 0,22 0,20
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.

CL1, CL2, CL3, CL5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.