Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Łupek z kopalni Rudna ŁR-T
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Fe Pb S Cl Mn SiO2 Al2O3 CaO MgO As [mg/kg] Ag [mg/kg] Ni [mg/kg] Mo [mg/kg] V Co [mg/kg] Zn
ŁR-T 5,64 3,15 2,65 4,44 0,175 0,138 31,41 11,72 6,2 3,91 87,2 225 367 358 0,141 229 0,125
Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej