Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Piaskowiec z kopalni Rudna PR-T
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Fe Pb S Cl Mn SiO2 Al2O3 CaO MgO As [mg/kg] Ag [mg/kg] Ni [mg/kg] Mo [mg/kg] V [mg/kg] Co [mg/kg] Zn [mg/kg]
PR-T 1,79 0,323 0,0063 0,76 0,50 0,028 81,2 4,51 2,07 0,39 12,4 26,2 7,7 17,4 18,2 15,3 6,8
Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej