Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Srebro i jego stopy

Srebro Ag0, Ag1, Ag2 - SJ1
Skład chemiczny [ppm]
Poniższa partia materiału została wyprzedana - jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami
Numer wzorca Cu Fe Pb Zn Sb Bi Ni Se Te As Pd Au Pt Cd Mn In Tl
SJ1 15.3 2.1 7.2 382.6 1.5 1.4 2.6 1.2 1.6 1.8 2.0 4.9 1.2 2.2 6.5 1.4 (0.70)
Certyfikowany materiał odniesienia w postaci dysku o średnicy 40 mm i wysokości ~15 mm