Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy cyny

Spoiwo na bazie cyny - LCA6, LCA7
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Pb Sb Bi Ag As Cd Fe Ni
LCA6 5.461 0.304 0.393 0.216 2.664 0.0622 0.0037 0.0221 0.0202
LCA7 7.069 0.212 0.235 0.311 1.679 0.0757 0.0083 0.0096 0.0338
Certyfikowane materiały odniesienia są w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ok. 25 mm.