Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk i jego stopy

Stop cynku - seria ZL
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Ti Al Fe Pb Sn Cd Zn
ZL1 0.342 0.00745 0.0190 0.00072 0.00498 0.0364 0.0365 reszta
ZL2 0.573 0.114 0.0119 0.0174 0.00923 0.0420 0.0241 reszta
ZL3 0.201 0.238 0.00388 0.00496 0.0247 0.00788 0.00492 reszta
ZL4 0.114 0.394 0.0497 0.00879 0.0351 0.0114 0.0115 reszta
ZL5 0.0115 0.598 0.0518 0.0299 0.0363 0.0011 0.00085 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.

ZL3 dostępny jest w sprzedaży jako pojedynczy CRM.