Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz M 63 - MF6
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Sn Fe Si Ni Mn Sb P Bi Al Cu
MF6 0,0023 0,010 0,010 0,30 0,038 0,051 0,00084 0,0012 0,00025 0,014 63,36
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.