Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz krzemowy MK 80 - WB1
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Si Sn Pb Mn Al Fe P Sb Bi As Ni Cu Zn
WB1 4,80 0,13 0,2 0,69 0,062 0,049 0,00098 0,025 0,0076 0,013 0,032 78,41 the rest
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm.