Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz krzemowy MK 80 - WB2
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Si Sn Pb Mn Al Fe P Sb Bi As Ni Cu Zn
WB2 3,86 0,0041 0,42 0,64 0,072 0,13 0,0084 0,055 0,0094 0,043 0,096 78,97 the rest
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm.