Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz krzemowy MK 80 - WB3
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Si Sn Pb Mn Al Fe P Sb Bi As Ni Cu Zn
WB3 3,55 0,22 0,23 0,44 0,035 0,28 0,023 0,010 0,0029 0,026 0,025 79,45 the rest
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm.