Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź anodowa, odlewnicza i konwertorowa - seria CT
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ag Sn Fe As Sb Bi Zn Pb Ni P S Se Te Co B Cu
CT 1 0,057 0,24 0,17 0,32 0,33 0,018 0,28 0,013 0,48 0,082 0,054 0,062 0,053 0,051 0,024 reszta
CT 2 0,042 0,14 0,10 0,22 0,24 0,013 0,19 0,086 0,29 0,059 0,036 0,041 0,036 0,033 0,033 reszta
CT 3 0,026 0,070 0,083 0,11 0,11 0,0067 0,11 0,31 0,12 0,038 0,012 0,018 0,022 0,013 0,00093 reszta
CT 4 0,016 0,025 0,045 0,050 0,049 0,0043 0,045 0,88 0,049 0,020 0,0060 0,011 0,011 0,011 0,0042 reszta
CT 5 0,0062 0,0070 0,016 0,0056 0,010 0,0011 0,0098 (1,48)* 0,0095 0,0059 0,0024 0,0069 0,0064 0,0061 (0,011)* reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~30 mm.