Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz krzemowy MK 80 - WB6
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Si Sn Pb Mn Al Fe P Sb Bi As Ni Cu Zn
WB6 1,99 0,049 0,0037 0,011 0,0075 0,66 0,12 0,0025 0,0011 0,0043 0,0068 81,11 the rest
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm.