Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz krzemowy MK 80 - WB7
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Si Sn Pb Mn Al Fe P Sb Bi As Ni Cu Zn
WB7 3,95 0,39 0,098 0,88 0,041 0,033 0,017 0,031 0,0084 0,052 0,068 77,69 the rest
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm.