Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - WD1
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Sn Mn Fe Al Si Sb As Ni Bi P Cu
WD1 3,74 0,026 0,17 0,011 0,0043 0,0048 0,0042 0,0033 0,010 0,054 0,0022 58,45
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.