Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - WD2
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Sn Mn Fe Al Si Sb As Ni Bi P Cu
WD2 3,18 0,077 0,22 0,047 0,0081 0,011 0,038 0,041 0,049 0,036 0,0070 58,58
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.