Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - WD3
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Sn Mn Fe Al Si Sb As Ni Bi P Cu
WD3 2,69 0,29 0,18 0,12 0,048 0,033 0,023 0,022 0,10 0,020 0,012 60,16
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.