Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - WD4
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Sn Mn Fe Al Si Sb As Ni Bi P Cu
WD4 1,88 0,53 0,027 0,22 0,10 0,022 0,012 0,011 0,21 0,013 0,025 60,62
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.