Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - WD5
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Sn Mn Fe Al Si Sb As Ni Bi P Cu
WD5 1,31 0,77 0,0054 0,34 0,18 0,099 0,0071 0,0066 0,31 0,0085 0,039 61,84
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.