Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - WD6
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Sn Mn Fe Al Si Sb As Ni Bi P Cu
WD6 0,82 1,00 0,47 0,58 0,30 0,060 0,050 0,056 0,0087 0,0019 0,052 62,42
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.