Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź anodowa, odlewnicza i konwertorowa - seria CT 6
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ag Sn Fe As Sb Bi Zn Pb Ni P S Se Te Co B
CT 6 0,0039 0,013 0,014 0,0054 0,011 0,0040 0,030 0,0014 0,011 0,011 0,0069 0,011 0,012 0,011 0,0060
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~30 mm.