Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - WD7
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Sn Mn Fe Al Si Sb As Ni Bi P Cu
WD7 2,03 0,31 0,30 0,10 0,16 0,17 0,020 0,019 0,17 0,014 0,019 60,53
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.