Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz Sn-P - BC1
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn P Zn Pb Mn Al Fe Si Sb Bi As Mg Ni Cu
BC1 8,43 1,43 0,60 0,83 0,0024 - 0,58 0,058 0,11 (0,037) 0,077 (0,0005) 0,39 (87,17)
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.