Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz Sn-P - BC2
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn P Zn Pb Mn Al Fe Si Sb Bi As Mg Ni Cu
BC2 8,98 1,10 0,43 0,63 0,31 0,031 0,50 0,053 0,30 (0,047) 0,12 (0,019) 0,12 (87,16)
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.