Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz Sn-P - BC3
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn P Zn Pb Mn Al Fe Si Sb Bi As Mg Ni Cu
BC3 9,78 0,87 0,34 0,47 0,22 0,024 0,37 0,033 0,57 (0,0021) 0,051 (0,0021) 0,0078 (87,44)
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.