Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz Sn-P - BC4
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn P Zn Pb Mn Al Fe Si Sb Bi As Mg Ni Cu
BC4 10,46 0,56 0,25 0,32 0,27 0,045 0,26 0,040 0,051 (0,028) 0,099 (0,027) 0,23 (87,41)
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.