Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz Sn-P - BC5
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn P Zn Pb Mn Al Fe Si Sb Bi As Mg Ni Cu
BC5 11,00 0,29 0,15 0,20 0,067 0,015 0,11 0,048 0,51 (0,010) 0,024 (0,0097) 0,60 (86,95)
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.