Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź manganowa - seria CK
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Mn Pb Ni Fe Si Sn Zn As Sb Ag P Cu
CK 1 1,06 0,0021 0,44 0,029 0,049 0,13 0,24 0,013 0,0049 0,012 0,0011 reszta
CK 2 1,51 0,0062 0,38 0,11 0,091 - 0,14 0,010 0,0015 0,0094 0,0022 reszta
CK 3 1,78 0,0098 0,27 0,17 0,033 0,075 0,095 0,0095 0,0026 0,0066 0,0043 reszta
CK 4 1,91 0,017 0,13 0,26 0,0025 0,042 0,065 0,0055 0,0041 0,0041 0,0056 reszta
CK 5 2,30 - 0,011 0,29 0,011 0,0048 0,033 0,0015 0,0051 - - reszta
CK 6 2,64 - 0,073 0,40 0,21 0,025 0,034 0,0039 0,0052 0,0012 0,013 reszta
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.

CK1, CK2, CK3, CK4, CK5, CK6 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.