Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Stop wstępny - CO2
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca P Fe Pb Sn Sb Bi Ni Zn As Se Te Cu
CO2 11,60 0,096 0,070 0,35 0,065 0,0049 0,013 0,15 0,0050 (0,0045) (0,0055) the rest
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.