Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Stop wstępny - CO3
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca P Fe Pb Sn Sb Bi Ni Zn As Se Te Cu
CO3 9,26 0,11 0,10 0,037 0,14 0,015 0,10 0,24 0,011 (0,0073) (0,0080) the rest
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.