Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Stop wstępny - CO4
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca P Fe Pb Sn Sb Bi Ni Zn As Se Te Cu
CO4 5,54 0,29 0,29 0,13 0,092 0,0086 0,25 0,029 0,016 (0,010) (0,012) the rest
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.