Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Stop wstępny - CO5
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca P Fe Pb Sn Sb Bi Ni Zn As Se Te Cu
CO5 9,45 0,11 0,0044 0,55 0,034 0,00095 0,0082 0,061 0,0023 (0,0015) (0,0023) the rest
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm.