Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk i jego stopy

Cynk - ZH1
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Mn Ni Pb Fe Cd Cu Mg Al Sn Sb Zn
ZH1 1,39 0,0064 0,0072 0,0038 0,00079 0,063 0,0014 1,05 0,0072 0,0012 reszta
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 44 mm i wysokości 2612 mm.