Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk i jego stopy

Cynk - ZH3
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Mn Ni Pb Fe Cd Cu Mg Al Sn Sb Zn
ZH3 0,49 - 0,31 - 0,018 0,30 0,049 - 0,11 0,030 reszta
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 44 mm i wysokości 26 mm.