Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk i jego stopy

Cynk - ZH5
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Mn Ni Pb Fe Cd Cu Mg Al Sn Sb Zn
ZH5 0,0047 1,37 0,91 - - - 0,097 0,0050 - - reszta
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 44 mm i wysokości 26 mm.